מהי בעצם ההגדרה לפרגולה?

פרגולה הינה גג העשוי מחומרים שונים כגון עץ ותפקידו לייצר הצללה לחצר הבית. בעת בניית הפרגולה ניתן להשתמש בחומרים שונים כגון עץ מלא , מתכת, אלומיניום וכן ניתן לבנות פרגולה בשילוב של עץ ומתכת. פרגולה יכולה להיות בנויה על עמודי תמיכה או תלויה כמעין סוכך ללא עמודים. המקור למילה פרגולה בא מלטינית. פרגולה כמושג הועברה מאיטלקית לאנגלית, פרגולה מוזכרת בכתב עת באיטלקית ב1645 ובאנגלית לאחר מכן פרגולה מוזכרת בכתב עת ב1675.

כיצד הגדיר המחוקק את הפרגולה?

הגדרתה בתקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), תשכ"ט- 1968; "מצללה (פרגולה)" - מבנה בלא קירות, שתקרתו משטח הצללה מישורי ואינו משופע או נטוי, הנסמך על עמודים ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים 40% לפחות ממנו;
 

רוצים לבנות פרגולה? לסגור מרפסת? לגדר חצר? האם צריך לקבל היתר?

בניית פרגולה בצפון בחצר ו/או במרפסת, גידור, סגירת מרפסת דורשת  הגשת תוכניות לרשות המקומית רלוונטית – כעבודה מצומצמת. 
 

מהי עבודה מצומצמת?

הגשת בקשה להיתר לעבודות בנייה קלות בבניין קיים תוך צמצום הדרישות לבקשת ההיתר. הגשת הבקשה נעשית על ידי מומחים כגון מהנדס בניין ו/או הנדסאי בניין ו/או אדריכל מומסך.
בתיקון לתקנות היתר לעבודה מצומצמת נקבע כי התקנת מצללה אפשרית בהליך של היתר לעבודה מצומצמת שיש בו הקלה בדרישות ובהליך הוצאתו של חיתר הבניה. כמו כן נקבע כי מצללה יכול שתבלוט מעבר לקו הבנין עד 40% אל תוך המרווח שבין קו הבנין לבין גבול המגרש, בתיקון לתקנות חישוב שטחים נקבע כי שטה מצללה עד גודל מסוים, במספר ייעודים, לא יחשב כשטח מקורה.
דהינו, כי שטח המצללה לא יובא בחשבון סך השטח המותר לבניה לפי הוראות תוכנית המתאר המקומית או התוכנית המפורטת החלה על המגרש.
 

מגבלות גודל השטח שנקבעו לייעודים אלו הנם:

א. בגג או במרפסת גג 1/3 משטח הגג או מרפסת או על פני שטח של 10 מטרים רבועים, הכל לפי - הגדול יותר ;
ב. בחצר בית מגורים עד 15 מטרים רבועים או עד חמישית משטח החצר, הכל לפי הגדול יותר, ובלבד - שטח המצללה לא יעלה על 50 מטרים רבועים ,
ג. בחצר בית אבות, בית ספר או גן ילדים 1/5 משטח החצר.
כל ההוראות שנמנו לעיל, יחולו כאשר התוכניות החלות במקום אינם קובעות דרישות שונות לגבי הקמת  מצללות. בהקשר זה נציין כי אף אם נקבעו דרישות מעין אלו, אין הם יכולות לעמוד בסתירה לקבוע בתקנות
חישוב שטחים , כמו כן רשאית הוועדה המקומית, לקבוע תנאים נוספים בכל הנוגע ליציבות הבנין, בטיחות הציבור ולעיצובו האדריכלי.
 
חשוב להגיש את הבקשה להיתר בעבודה מצומצת בטרם בניית פרגולות בצפון, המחוקק הקל בתהליך ההגשה וקבלת ההיתר, כך שהתהליך קצר ואינו דורש מסמכים רבים, לאחר קבלת ההיתר רצוי להתחיל בבניית פרגולות בצפון. עם זאת חשוב לזכור שאף פעם לא מאוחר.
 
 

בניית פרגולות בצפון - בית וגן עיצובים בעץ

 

אצלנו בבית וגן עיצובים בעץ תקבלו מקצועיות וניסיון. התקשרו אלינו 052-2690712